Naslov novice

To je kratek opis novice

Darko Butina: Kaj je uspešno podjetje?

Kaj je uspešno podjetje in kako je valuacija podjetja povezana z uspešnostjo podjetja?

Darko Butina je izkušenj manager, ki je deloval tudi v široko prepoznavnem slovenskem startupi Mimovrste, kjer je poskrbel za bolj strukturirano in organizirano delovanje podjetja, vodil fundraising in prodajo podjetja. Uspešno se je preizkusil tudi z lastnim startup podjetjem, deloval pa je tudi kot manager ali član uprave v drugih večjih podjetjih. Trenutno deluje kot član uprave v švicarski IT multinacionalki.


Temelji uspešnega podjetja

Zelo pogosto govorimo, kako pomembni so temelji. Pri startupih ni nič drugače. V prvi fazi je potrebno izpostaviti dobro načrtovanje za uspešno prihodnost. Tu je nedvomno izrednega pomena poznavanje strank in cene. Nikakor ne gre brez dobre raziskava trga in načrtovanja budgeta, da vemo koliko lahko potrošimo za dosego ciljev.

Imeti moramo ustrezno financiranje za likvidnost. Pri tem nam pomaga iskanje eksternih sredstev pri zasebnih vlagateljih, na banki, na razpisih…

Pomemben temelj je tudi sama izvedba zastavljenih načrtov, kot je razvoj izdelka, rast, preverjanje in izboljševanje.

Kot ena od izjemno pomembnih temeljnih zadev je tudi upravljanje podjetja, ki zajema higieno v postavitvi računovodstva, administracije, financ, kontrolinga, prava, človeških virov in IT. Poslovni odnosi morajo biti v pisni obliki ne glede na to, kako veliko je podjetje.


Odločitev za investicijo

Kadar startup skrbi za higieno upravljanja podjetja od prvega dneva naprej, pri pripravi podatkov, ki jih v skrbnem pregledu od njega zahteva potencialni vlagatelj, nima večjih težav.

Pri poslovnih procesih, ki jih sami ne obvladajo, morajo podjetniki zaupati zunanjim ekspertom. Vsak pravnik in računovodja, ki ga bodo angažirali in zanj plačali, se jim bo na dolgi rok obrestoval.

Pri investiciji v early stage startup se Darko najprej loti pregleda kombinacije prihodkov in burn rate-a (hitrost trošenja denarja). Na ta način lahko izračuna, kako dolg runway ima startup. Ko se pregleda loti bolj podrobno, se dodatno osredotoči na sales funnel.


Vloge posameznikov v startupu

Kot prve moramo izpostaviti ustanovitelje, ki imajo izvršno vlogo podjetja in vodijo operativo iz dneva v dan. Svetovalci so na drugi strani relativno aktivni posamezniki, ki spremljajo kvartalna poročila. Nikakor ne moremo mimo ekspertov na posameznih področjih.

Investitorji v startup so primarno odgovorni za zagotavljanje sredstev. Nemalokrat se lahko njihova vloga delno prekriva s svetovalci, na način, da prispevajo uporabne kontakte. Praviloma naj se vlagatelji ne spuščajo v operativo, lahko pa so dobri mentorji in pomagjo startupu pri postavljanju temeljev upravljanja podjetja. Če želi investitor izvesti več investicij, ne more pri vseh prevzeti vloge svetovalca, ker se zelo hitro zgodi, da je dela kmalu preveč.


Key performance Indicators (KPIs) ali po naše »indikatorji uspeha«

Ko startup sprejme vlagatelja, ta od ustanoviteljev zahteva poročila. Ključna informacija v njih so KPIji. Darko poudari, da je za mnogo ustanoviteljev priprava poročil zelo zahtevna, saj ti pogosto vodijo svoje prvo podjetje in na tem področju še nimajo pravih izkušenj

Najpomembnejši indikatorji uspeha, ki jih morajo ustanovitelji spremljati na dnevni ali tedenski ravni so: likvidnost, lastna cena (kadar gre za proizvodnjo) in prodaja/traction. Pri prodaji se da analizirati več indikatorjev, kot so to število strank, povprečna vrednost naročila, upsells, cros-salles, sales cycle. Vlagatelji se morajo osredotočiti na prihodkovno stran. Stroškovni KPIji, kot so burn rate razdelan po posameznih vrstah odhodkov, pridejo na vrsto šele v podrobnejših kvartalnih poročilih.


Kako startup lahko planira?

Vsak startup naj sestavi »business model canvas« z opisom aktivnosti za prvi mesec, naslednje 3 mesece, 6 in 12 mesecev. Aktivnosti naj bodo oplemenitene s cilji. Te aktivnosti in cilji so osnova za spremljanje uspešnosti podjetja. Plani v startupu niso nikoli fiksni in temeljijo na predpostavkah. Smisel planiranja v takšnem podjetju je, da če cilji niso doseženi, ekipa naj nekaj spremeni. Ultimativni cilj je rast vrednosti podjetja.


Nagrajevanje v startupih

V klasične božičnice Darko načeloma ne verjame. Če je cilj startupa dvigovanje vrednosti, je ekipo smiselno nagrajevati v obliki delnic, ki jih nagrajeni zaposleni čez več let, ob predpostavki, da podjetje raste, lahko prodajo z dobičkom. Veliko startupov ima postavljen neke vrste Employee stock ownership plan (ESOP). Kot zanimivost je Darko poudaril, da so ESOPi v nasprotju s splošnim prepričanjem, v ZDA in Sloveniji nad določeno višino podobno obdavčeni. Vsekakor pa je na drugi strani treba poudariti, da je obdavčitev nižjih vrednosti v ZDA bistveno bolj prijazna.Šolo za vlagatelje financira Slovenski podjetniški sklad, organizirajo pa jo izkušeni vlagatelji tveganega kapitala iz Kluba Poslovni angeli Slovenije in Kikštarterja v sodelovanju s SAŠA inkubatorjem in Katapultom. Več informacij lahko najdete na spletni strani www.solazavlagatelje.si ali linkedin strani: https://www.linkedin.com/company/šola-za-vlagatelje

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.