Mrezenje z vlagatelji

Mreženje z vlagatelji tveganega kapitala

V sklopu Šole za vlagatelje bodo potekala tudi neformalna srečanja udeležencev oziroma vlagateljev. Če bodo epidemiološke razmere dovoljevale, se bomo srečali v živo sicer pa vsaj enkrat online. 

Udelelženci bodo imeli priložnost izmenjave informacij o dogajanju v slovenskem eko sistemu in pogovora o morebitnem sodelovanju (sindiciranju) pri posameznih projektih z namenom doseganja kritične mase investiranja. Izmenjava dobrih praks in navezovanje ter utrjevanje osebnih kontaktov je vsekakor eden pomembnejših ciljev takšnih dogodkov.

Program financira