Program

IZOBRAŽEVANJE VLAGATELJEV TVEGANEGA KAPITALA


Program

FINANČNI INSTRUMENTI
 • 2. november 2021
  14.00 – 16.00

Posebnosti regulative in vrste pogodbenih instrumentov na področju vlaganja tveganega kapitala.
Nejc Novak, Odvetništvo Novak

 • 2. november 2021
  16.15 – 17.00

Instrumenti sofinanciranja SPS, ki omogočajo podvojitev investicije tveganega kapitala.
Nina Urbanič, Slovenski podjetniški sklad

 
INVESTIRANJE V ZAGONSKA PODJETJA
 • 3. november 2021
  14.00 – 16.00

Razvojne faze zagonskega podjetja, ki jih mora razumeti investitor tveganega kapitala, da lahko učinkovito spremlja svojo investicijo. 
– Rok Stritar, Trogon

 • 4. november 2021
  14.00 – 16.00

Viri financiranja zagonskega podjetja, prednosti in pomankljivosti pri njihovi uporabi.
Jure Mikuž, South Central Ventures

 • 9. november 2021
  14.30 – 16.00

Kaj vpliva na sprejem odločitve za investicijo v zagonsko podjetje ali njeno zavrnitev.
Tatjana Zabasu Mikuž, South Central Ventures

 • 9. november 2021
  16.15 – 18.00

Značilnosti pogodbe o investiranju. Skrbni pregled, postopki in dokumenti pred podpisom pogodbe. 
– Tatjana Zabasu Mikuž, South Central Ventures

 • 11. november 2021
  14.00 – 16.00

Vrednost zagonskega podjetja, kaj jo določa in kako jo ugotavljamo. Razlikovanje med ocenjevanjem delujočih (»klasičnih«) in zagonskih podjetij.
– Dean Mikolič, P&S

 • 11. november 2021
  16.15 – 17.30

   

Praksa vrednotenja zagonskih podjetij v skladu tveganega kapitala.
– Jan Kobler, South Central Ventures

 • 15. november 2021
  14.00 – 16.00

Izkušnje zasebnega investitorja pri iskanju investicijske priložnosti ter vlaganju tveganega kapitala: napake, ki se jim lahko izognemo. Primeri iz prakse. 
Ernest Žejn, Žejn Group

UPRAVLJANJE Z NALOŽBO V PORTFELJU INVESTITORJA
 • 16. november 2021
  14.00 – 16.00

Odnos podjetnik – investitor. Nadzor, vzpostavitev kontrolnih mehanizmov in sistema soupravljanja podjetja.
Jure Mikuž, South Central Ventures

 • 17. november 2021
  14.00 – 16.00

Kako ustanovitelj zagonskega podjetja pridobi investitorja in kakšne so izkušnje sobivanja z njim.
Nika Butina, Epidemic 

 
IZSTOP IZ NALOŽBE/DEZINVESTIRANJE
 • 18. november 2021
  14.00 – 16.00

Možnosti, načini in tehnike izstopa iz naložbe tveganega kapitala. Kako merimo uspešnost investicije.
Jure Mikuž, South Central Ventures

 • 29. november 2021
  10.00 – 12.00

Priprava in izvedba procesa prodaje naložbe, spremljevalna dokumentacija.  Izkušnje mednarodnega vlagatelja.
Peter Globokar, Stifel

 • 1. december 2021
  14.00 – 16.00 

Razlogi neuspeha zagonskih podjetij. Izstop kot odpis naložbe. Kako zmanjšujemo tveganje neuspeha. Primeri iz prakse. 
Bernard Grum, ABC Accelerator

 • 2. december 2021
  14.00 – 16.00

Nevarnosti investiranja: slabe prakse na strani podjetnika in investitorja.
Jure Mikuž, South Central Ventures

 • 3. december 2021
  9.00 – 12.00

So-investiranje v zgodnje faze zagonskega podjetja kot začetek priprave na izstop. V čem so skrivnosti doseganja donosa na investirana sredstva. Primeri iz prakse.
Gregor Rebolj, Silicon Gardens

 • 3. december 2021
  12.00 – 13.00

Povzetek in zaključek izobraževanja.

Program financira